top of page

Het is tijd voor een supermarkt op de uithof (USP)

🛒🛒 Het Utrecht Science Park groeit en daarmee ook de behoefte aan een grotere betaalbare supermarkt. Iedereen die er woont, werkt of studeert moet dagelijkse boodschappen kunnen doen, ongeacht de grootte van zijn of haar portemonnee. 🍀 GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard stelt vragen!


Vandaag stel ik in de Raad schriftelijke Vragen over het gemis van goede voorzieningen op de Uithof. Een breed gedragen wens, is dat er een grotere meer betaalbare Supermarkt moet komen. Dit roepen de studenten, bewoners, bezoekers en werkenden al jaren!! Het Supermarkt-gate is ook al vaker in de Raad geweest. Zonder resultaten helaas. Het is tijd voor meer actie.

Schriftelijke vragen:

“83000 dagelijkse bezoekers en maar 1 supermarktje op de Utrecht Science Park!”

Melody Deldjou Fard


GroenLinks vindt het belangrijk dat in alle delen van Utrecht goede voorzieningen zijn voor iedereen die woont, werkt en studeert. Dat geldt zeker ook voor de Utrecht Science Park.

Dit bijzondere gebied is een bruisende en inspirerende locatie waar onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidzorg samen komen. Het gebied wordt volgens de website van Utrecht Science Park dagelijks bezocht door circa 56.000 studenten van zowel Universiteit als Hogeschool. Circa 27.000 medewerkers werken er. En er wonen circa 2500 studenten.

Echter krijgt de GroenLinks fractie steeds meer geluiden binnen waaruit blijkt dat de studenten, de bewoners en bezoekers van het Utrecht Science Park al jaren ontevreden zijn over de summiere voorzieningen in het gebied. Het gebrek aan een grotere betaalbaardere supermarkt wordt als nummer 1 verbeterpunt vermeldt.

Ook komt uit het onderzoek, uitgevoerd door Utrecht Science Park, Universiteit van Utrecht en SSH (zie 1 ), naar voren dat de belangrijkste gewenste toekomstige verandering met afstand is, dat er een andere grotere betaalbaardere supermarkt komt. Circa negen op de tien bewoners (87%) vinden dit heel belangrijk en nog eens één op de tien (10%) vindt dit belangrijk.

Deze wens is bekend bij de gemeente Utrecht.

De Raad heeft in 2012 schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp.

Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente destijds gesprekken gevoerd met Universiteit van Utrecht.

Sindsdien zijn er ontwikkelingen gaande, zoals in 2014 wanneer Hema en Spar vernieuwden en Hipper werden (zie 2).

Desondanks is anno 2018 nog steeds geen gehoor gegeven aan het meest breed gedragen wens op Utrecht Science Park, namelijk een groetere meer betaalbare supermarkt voorziening voor studenten, werkenden, bewoners en bezoekers.

Groenlinks vindt het belangrijk dat de stem van deze Utrechters gehoord wordt en er toe doet.

Studenten, werkenden, bewoners en bezoekers van Utrecht Science Park horen te worden voorzien van goede voorzieningen. Het is belangrijk dat ongeacht de grootte van de portemonnee, het mogelijk is om op Utrecht Science Park dagelijkse boodschappen te doen. Op dit moment reizen de mensen zelfs naar Bunnik om zich van boodschappen te voorzien.

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met de fractie van GroenLinks eens dat Utrecht een gastvrije stad is, en dat onze studenten, werkenden, bewoners en bezoekers van alle delen van de stad, zoveel mogelijk van goede voorzieningen moeten worden voorzien?

2. Als antwoord op de vraag of er belemmeringen zijn in het huidige bestemmingsplan voor uitbereiding en realiseren van voorzieningen, geeft de wethouder in 2012 schriftelijk aan:

‘In het huidige bestemmingsplan uit maart 2010 ziet het college geen belemmeringen voor uitbreiding. Ook de universiteit geeft dat aan. Uitgangspunt was en is dat een passend voorzieningenniveau voorwaarde is voor de ontwikkeling van een campus. Als de woonfunctie de komende jaren stijgt, zal een evenredige stijging van het aantal voorzieningen moeten plaatsvinden. Het plan maakt een groei van het aantal inwoners mogelijk van 2168 eenheden (in 2010) tot ca 4500 studenteneenheden in 2020. De wethouder gaf aan in 2012 hierover in gesprek te gaan met de Universiteit van Utrecht.

Wilt de wethouder ons informeren welke concrete acties specifiek zijn voortgekomen om gehoor te geven aan het breed gedragen wens voor een grotere betaalbaardere supermarkt voorziening?

3. De wens en de grote draagvlak voor een grotere meer betaalbare Supermarkt is al enige tijd het stof van de gesprek. Zowel gemeente als Universiteit van Utrecht zijn hiervan op de hoogte. Er is echter nog steeds geen grotere meer betaalbare supermarkt erbij gekomen op Utrecht Science Park.

Wilt de wethouder ons informeren wat de obstakels zijn voor de gemeente waardoor een realisatie zolang op zich laat wachten? Zo ja, wil de wethouder deze informatie met ons delen?

Is de wethouder op de hoogte over wat volgens Universiteit van Utrecht de obstakels zijn waardoor de realisatie zolang op zich laat wachten? Zo ja, wil de wethouder deze informatie met ons delen? Zo nee, is de wethouder bereid hierover nogmaals in gesprek te gaan met Universiteit van Utrecht om dit uit te zoeken, en kijken wat ervoor nodig is om samen de krachten te bundelen en dit aan te pakken?

4. Uit ons onderzoek blijkt dat het detailhandel beleid in Utrecht vrij reactief te werk gaat. Indien initiatieven zich melden, worden de mogelijkheden in overweging genomen. Utrecht Science Park is echter een woon, leef en werk gebied met een afwijkend en bijzonder karakter. Een wijk wat vraagt om een meer “out of the box” beleid en benadering. Het gebrek aan ruimte op de uithof en de bijzondere karakter van dit wijk, kan een reden zijn waardoor initiatieven zich hier niet proactief kunnen melden. Wilt de wethouder met de Universiteit van Utrecht in gesprek treden, om te kijken of samen gezocht kan worden naar meer toegepaste vernieuwende oplossingen? Zo ja, wilt u ons informeren over voortgang en resultaten van uw gesprekken.

Bronnenvermelding:

1

2Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page