top of page

Een duurzaam ‘Koningsdag 2020’

Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!

Melody Deldjou Fard (GroenLinks)


“100.000 kilo afval opgehaald bij schoonvegen Utrecht na evenement Koningsdag. Met tientallen auto's, minstens vijftig bladblazers en ruim honderd mensen is gisteravond en vannacht Utrecht schoongeveegd na Koningsdag. Bij elkaar is daarbij een slordige 100.000 kilo afval opgehaald door de reinigingsdiensten.” Aldus een artikel in het AD op 28 april 2019.


GroenLinks fractie heeft respect voor alle medewerkers van gemeente Utrecht die jaar in jaar uit, vol energie onze stad na Koningsdag weer spik en span maken. 100.000 kilo (zwerf)afval wordt door hen opgehaald en verwekt. Blikjes, plastic drankbekers, etensresten, karton en ga zo maar door. De 100.000 kilo afval is weg uit ons Utrecht. Het is weg uit ons zicht.

Ironisch genoeg, als je even door loopt, net iets buiten het vrijmarkt gebied, kun je bijna niet om het metershoge plastic afval kunstwerk heen. De walvis is het symbool van Plastic Soep. Om het kunstwerk te creëren, werd plastic afval uit de oceaan bij Hawaï gebruikt. Ver weg van Utrecht zou je denken. Toch is deze afvalproblematiek alles behalve een ver van mijn bed show.


Utrecht laat o.a. met dit kunstwerk zien dat we als stad duurzaamheid belangrijk vinden.

De GroenLinks fractie vindt dit mooi, maar wil echter niet dat we als stad alleen de gevolgen van plastic zwerf afval symbolisch tonen, via een Walvis. We willen graag daarnaast samen met Utrechters werken aan concrete acties en oplossingen. Zodat we samen onze stad en ook de wereld schoon houden. En deze schoon doorgeven aan de volgende generaties.

Samen feest vieren verbindt de stad en zorgt dat de diverse bewoners elkaar in een fijne feestelijke sfeer ontmoeten en samen plezier bleven. De grote hoeveelheid geproduceerd plastic afval van Koningsdag, past echter niet bij de duurzame stad die Utrecht is en wil blijven. GroenLinks pleit voor een duurzaam Koningsnacht en -dag in 2020. Een feest waar duurzaamheid en plezier elkaar omarmen. We roepen het college op om dit plan vorm te geven in co-creatie met de stad. Want om een duurzame stad te zijn, moeten we samen werken en samen zoeken naar gepaste oplossingen.


Dit brengt de fractie van GroenLinks op de volgende vragen:


1. Is het college het met GroenLinks fractie eens dat de productie van maar liefst 100.000 kilo zwerf afval na een evenement, niet past bij de ambities van Utrecht als de circulaire en duurzame stad?


2. Utrecht is een progressieve stad, met bewoners die veelal waarde hechten aan duurzame en sociale idealen. We zijn een stad die vaak als pionier laat zien hoe we met succes duurzaamheid verweven in vele specten van het leven.

Is het college bereid om met een integraal plan van aanpak te komen, voor het vormgeven van een duurzaam Koningsnacht en -dag in 2020?

a. Zo ja, wanneer kunnen we als raad het plan van aanpak verwachten?

b. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


3. Vele medewerkers van gemeente Utrecht werkten na dit evenement vol overgave uren lang door om de 100.000 kilo zwerf afval, in zoveel mogelijk uithoeken van de binnenstad op te ruimen. Ondanks de tomeloze inzet van iedereen, blijkt het opruimen van al het zwerfafval een onbegonnen zaak. Een rondje door de binnenstad lopen liet zien dat zelfs dagen na het evenement, op diverse plekken in het groen, op straat, achter de fietsrekken en in de gracht nog steeds afval te vinden was. Een vaak gehoord geluid uit de stad, is het gebrek aan plekken waar de inwoners tijdens het evenement hun afval in kunnen deponeren. Wat GroenLinks betreft, is voorkomen beter dan genezen.

Is het college bereid om na te gaan welke diverse knelpunten m.b.t (zwerf)afval er spelen rondom dit evenement? En is het college bereid om te zoeken naar oplossingen? Zodat we als gemeente, in het plan van aanpak voor een duurzaam Koningsnacht en -dag in 2020, toewerken naar zoveel mogelijk reduceren van de hoeveelheid (zwerf)afval.

a. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?

Dit evenement is een feest door en voor de stad. Bewoners doen op diverse manieren mee aan de vele festiviteiten. GroenLinks vind het belangrijk dat de gemeente Utrecht voor het maken van dit plan van aanpak, de stad actief erbij betrekt. We roepen het college op om in gesprek te gaan met de geïnteresseerde inwoners, ondernemers en organisaties. Zodat het plan in co-creatie met de stad vorm krijgt. We zijn nieuwsgierig naar welke ideeën en concrete oplossingen de inwoners en diverse ondernemers voor zich zien.


4. Is het college bereid om voor het maken van een plan van aanpak, een stadsgesprek te organiseren zodat de geïnteresseerde bewoners en diverse ondernemers mee kunnen denken over hoe we handen in een kunnen slaan en samen een duurzaam Koningsnacht en -dag vorm kunnen geven?

a. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?

Tijdens het feest wordt veel gebruik gemaakt van plastic wegwerp bekers. Dit terwijl er tal van goede oplossingen bestaan waarmee het gebruik van plastic gereduceerd kan worden, zoals het gebruik van statiegeldbekers of het stimuleren van het mee nemen eigen hervulbare bekers. We zijn nieuwsgierig naar de eventuele knelpunten wat deze Utrechters ervaren op dit moment, en willen de gemeente oproepen om samen met hen oplossingsgericht mee te denken en elkaar versterken.


5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de ondernemers, winkeliers en diverse overkoepelende organisaties zoals Utrecht centrum Management, met als doel ze enthousiasmeren om mee te doen met het verduurzamen van Koningsnacht en -dag 2020?

a. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?

In diverse media zagen we vlak voor het evenement foto’s voorbij komen van grote hoeveelheden drankblikken, opgestapeld in de Utrechtse Binnenstad supermarkten. Bestemd voor verkoop tijdens het evenement.


6. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Utrechtse supermarkten over de duurzame ambities van de stad en ook bij hen de zwerf afval problematiek aan te kaarten? We zijn nieuwsgierig naar welke eventuele samenwerkingen mogelijk zijn m.b.t. duurzaam Koningsnacht en -dag 2020.

a. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?


7. Is het college bereid om in het plan van aanpak op te nemen dat we in de aanloop naar een duurzaam Koningsnacht en -dag 2020 via een campagne meer bewustheid over (plastic) zwerf afval zullen creëren bij de bezoekers van het evenement?

a. Zo ja, Voor het maken van deze campagne denken we aan een co-creatie van gemeente met de Utrechtse Creatieve Sector. Denk aan ideeën vanuit ontwerpers en Social Designers.

Of denk aan kunstenaars en architecten die maatschappelijk betrokken kunst in openbare ruimte maken. We willen hiermee stimuleren dat de gemeente de bewandelde ambtelijke paden vaker verlaat om tot vernieuwende creatieve ideeën te komen over hoe we met bewustheid kunnen creëren rondom maatschappelijke vraagstukken.

b. Zo nee, welke belemmeringen ziet u en wat is er voor nodig deze weg te nemen?Bron artikel:

Commentaires


bottom of page