top of page

Cultuurnota: Stem van de Makers

Voordat ik in politiek werkzaam werd, was ik een Creatieve Maker.

Om precies te zijn Vormgever met Maatschappelijk geëngageerd werk (Social Design).

Door mijn persoonlijke ervaringen in mijn loopbaan, weet ik als geen ander hoe voelt om als talentvolle Maker na je studie in een gat te vallen door een gebrek aan steun vanuit de overheid. Ik weet hoe moeilijk het is voor de jonge Makers om subsidies aan te vragen, hoe moeilijk het is om keer op keer niet binnen het vast gesteld beleid passen en afgewezen te worden.

Het subsidie beleid heeft landelijk te vaak eenzijdige kaders. En is zelden gemaakt vanuit het perspectief van de (jonge)Makers.


In de aanloop naar het Cultuurnota periode, waarin de kaders van subsidies vast gelegd worden, organiseerde gemeente Utrecht een bijeenkomst waarin de Utrechtse Cultuurveld hun verhaal kon laten horen.

Het viel me op dat bij dit bijeenkomst weinig tot geen Makers aanwezig waren. Dit terwijl zij meer dan wie dan ook deze subsidies nodig hebben om door te kunnen groeien en een toekomst te bouwen in de Cultuur en Creatieve sector.

Deze observatie zorgde ervoor dat ik het initiatief nam om een bijeenkomst te organiseren waarin we als raad de stem van de Makers hoorbaar gingen maken.

De bijeenkomst werd omarmd door bijna alle politieke partijen. Ze agendeerden allen mee. Samen gingen we onze netwerken inzetten om zoveel mogelijk Makers te bereiken en ze uit nodigen. Een groot aantal Makers van diverse disciplines kwamen langs.

De verhalen van de avond neemt de raad mee voor het stellen van de kaders van de volgende Cultuurnota periode wat na zomer 2019 naar de raad komt.Dit was onze uitnodiging:


Raadsinformatiebijeenkomst

‘De Stem van talentvolle makers en nieuwe culturele initiatieven’. We willen met jou als maker of nieuw cultureel initiatief in gesprek om jouw perspectief te horen op Utrecht als stad voor talentvolle makers en nieuwe initiatieven. We nodigen je daarom van harte uit hierover mee te praten op donderdagavond 7 maart a.s.. Tijdstip en locatie staan vanaf donderdagmiddag 21 februari op de site van het de gemeenteraad.

Doel van de bijeenkomst: In de aanloop naar het opstellen van de uitgangspuntennotitie voor de cultuurnota 2021-2024, is onlangs een visitatierapport verschenen. Op 30 januari vond een stadsgesprek plaats met vertegenwoordigers van verschillende instellingen, makers en festivals.

De fracties van GroenLinks, D66, Student & Starter, ChristenUnie, DENK, PvdA, Partij voor de Dieren, CDA en Stadsbelang Utrecht gaan graag in gesprek met niet-gevestigde makers, culturele initiatieven en aanstormende talenten die nu (nog) geen plek hebben in de cultuurnota.

Deel je ervaring!

In het gesprek willen we van je weten: •Wat zijn jouw plannen voor de aankomende jaren? •Wat heb je nodig om door te groeien? Welke rol kan de Gemeente Utrecht hierin spelen (in ruimte, regels, subsidie, etc.)?

•Wat maakt Utrecht een stad om je als talent te vestigen? Wat zouden redenen zijn om Utrecht te verlaten? •Heb je wel eens een (project)subsidie aangevraagd bij de Gemeente Utrecht? Waar liep je toen tegenaan? •Heb je wel eens afgezien van het doen van een subsidieaanvraag bij de Gemeente Utrecht omdat deze niet paste binnen het huidige subsidiestelsel? Wat mist er in het type subsidies die de gemeente nu heeft? •Doe je wel eens werk voor Utrechtse opdrachtgevers voor een prijs die (eigenlijk) te laag is? •Wat zou jouw positie hierin sterker kunnen maken? Wat kan de Gemeente Utrecht hierin betekenen?

bottom of page