top of page

Cultuur nota 2020-2024


Voor het opstellen van cultuurnota maakte ik me hard voor: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid


3 oktober 2019

Donderdag heeft de Utrechtse gemeenteraad de Cultuurnota voor de periode 2021 – 2024 vastgesteld. Hierin staat het beleid op basis waarvan culturele instellingen subsidie kunnen aanvragen. GroenLinks is blij dat er in de nota veel aandacht is voor vernieuwing, diversiteit, Makers en cultuur in de wijken. En dat er dankzij de groei van de stad meer geld beschikbaar komt voor de cultuursector. Tijdens de debatten vroeg GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard aandacht voor cultuur voor iedereen, gebrek aan werkplekken en duurzaamheid.  


Cultuur voor iedereen en Makers 

GroenLinks wil dat cultuur bereikbaar is voor iedereen in alle Utrechters wijken. Melody Deldjou Fard vroeg de wethouder daarom bij de verdeling van het geld rekening te houden met de groei van de wijken en wijkcultuurhuizen.  

Eerder organiseerde Melody Deldjou Fard een bijeenkomst met Makers (onafhankelijke uitvinders en ontwerpers, die producten bedenken en maken) om te horen waar zij tegenaan lopen. GroenLinks vindt het mooi dat de wethouder laat zien goed geluisterd te hebben en in deze nota meer aandacht en middelen voor deze groep heeft.  

Zowel van Makers als van wijkcultuurhuizen hoort GroenLinks dat er behoefte is om vaker dan nu samen te werken, maar dat het huidige beleid hier weinig ruimte voor biedt. Dankzij GroenLinks gaat de adviescommissie kijken hoe samenwerken makkelijker gemaakt kan worden zodat de Makers zich meer kunnen verbinden met de Utrechtse wijken en bewoners.  


Diversiteit 

Dankzij de inzet van GroenLinks krijgt de Code Culturele Diversiteit een prominente plek in deze nieuwe cultuurnota. Daarnaast blijft het netwerk PACT in de komende periode de sector inspireren en faciliteren om samen toe te werken naar een meer inclusieve cultuursector waar diverse groepen uit de samenleving zich in gezien en gehoord voelen.  


Gemixte werkplekken  

Helaas verlaten kunstenaars en creatieven steeds vaker onze stad vanwege gebrek aan ruimte om te werken, produceren en presenteren. Dankzij vragen van GroenLinks gaat de wethouder aan de slag met het actualiseren van het verouderde werkplan voor huisvesting van de creatieve sector. Wat GroenLinks betreft wordt er daarbij ook gekeken naar mixen en mengen van bepaalde functies in een ruimte: cultuur in combinatie met onderwijs, horeca, zorg, wonen of sport.   


Duurzaamheid  

Wat GroenLinks betreft wordt Utrecht de eerste duurzame cultuurstad van Nederland! In de culturele sector zien we veel enthousiasme en duurzame ambities, maar horen we ook dat kennis en middelen vaak tekort schieten. Dankzij een voorstel van GroenLinks gaat Utrecht deelnemen aan de Zero Waste Expeditie Cultuur, een project van Rijkswaterstaat waarbij Utrechtse culturele instellingen begeleiding krijgen in het behalen van hun circulaire ambities.  


Commentaires


bottom of page